Filip Świtała

W przyszłym roku, razem z nową ordynacją podatkową, ma zacząć działać nowa instytucja – Rzecznik Praw Podatnika. O planowanych kompetencjach RPP mówi wiceminister finansów Filip Świtała.

— Rzecznik Praw Podatnika ma być pomocą dla zwykłych podatników. Mamy już dobrze rozbudowany system pomocy dla przedsiębiorców, jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zwykły podatnik może się zwrócić z prośbą o informację do Krajowej Informacji Podatkowej, ale widzimy potrzebę, żeby istniał pośrednik między podatnikiem a władzami skarbowymi. Nie wykluczamy, że Rzecznik Praw Podatnika będzie pomagał również przedsiębiorcom, uwzględniliśmy to w projekcie przepisów, ale podstawowym celem jest pomoc zwykłemu podatnikowi – mówi agencji Newseria Biznes Filip Świtała, wiceminister finansów.

Podjęcie czynności przez RPP będzie następować z urzędu lub na wniosek podatnika. Rzecznik ma nie tylko mediować pomiędzy podatnikami i organami skarbowymi, ale też m.in. opiniować akty prawne. — Rzecznik ma być także recenzentem poczynań władz skarbowych i Ministerstwa Finansów. Dajemy mu instrumenty, które to umożliwią. My tworzymy  wytyczne i nowe przepisy, rzecznik informuje nas, jak są stosowane i ewentualnie podejmujemy akcję korygującą. Chcemy, żeby był taki mechanizm, który spowoduje, że prawo podatkowe będzie lepsze i łatwiejsze w stosowaniu – informuje wiceminister.

16 zastępców, 32 przedstawicieli terenowych

Rzecznik Praw Podatnika ma zacząć działać razem z nową ordynacją podatkową, której wprowadzenie jest planowane na 2020 rok. RPP będzie wybierany w konkursie na tylko jedną, sześcioletnią kadencję. — Przedstawiliśmy w ustawie dosyć daleko idące wymogi co do profesjonalizmu Rzecznika – zapewnia Filip Świtała. Jak dodaje, pracę RPP będą wspierać ośrodki terenowe: 16 zastępców wraz z 32 przedstawicielami terenowymi. — Chcemy, żeby ktoś pomagał podatnikom w bezpośrednim kontakcie, stąd struktura terenowa, żeby nie trzeba było pisać listów do Warszawy, ale można było zasięgnąć pomocy wszędzie tam, gdzie działają Izby Skarbowe i szesnastu zastępców Rzecznika – podkreśla Filip Świtała.