Michał Krasnowski

Michał Krasnowski – doktorant Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pisze nie tylko o Zamościu, ale też o sprawach krajowych i międzynarodowych. Interesuje się m.in. prawem i historią.