sobota, 23.12.2017

Czyńmy dobro, nie tylko w Boże Narodzenie – felieton świąteczny

Szopka na Rynku Wielkim w Zamościu
Szopka na Rynku Wielkim w Zamościu fot. Adrian Such

Autor felietonu:

Michał Krasnowski

Moralność to rodzaj estetyki – poczucia piękna, choć nie zawsze materialnego. W tym świątecznym felietonie chciałbym zwrócić uwagę na zło, które coraz śmielej sobie poczyna i zyskuje aprobatę. Jak bronić się przed taką „brzydotą”?

Człowiek dobry jest piękny. Emanuje od niego jakaś moc, blask, nawet jeśli jest biedny i brzydko ubrany. Można powiedzieć, że przypomina małego Jezusa z Nazaretu. Człowiek zły jest brzydki, bez względu na statut majątkowy i atrakcyjny wygląd zewnętrzny.

Zło bywa jednak podstępne. Może udawać dobro lub szukać usprawiedliwienia. Pol Pot – krwawy dyktator Kambodży – mówił, że czyni dobrze mordując swoich rodaków.

Zło pojawia się też w sztuce. W XIX wieku Charles Baudelaire – francuski poeta zafascynowany pornografią, zwłokami i profanacją – napisał wiersz pt. „Padlina”. To samo robią niektórzy współcześni pseudoartyści – posługują się turpizmem (zabiegiem, który polega na pokazywaniu dosłownej brzydoty), zyskując poklask milionów fanów.

Jak reagować na zło, czyli moralną odmianę brzydoty? Posłużę się cytatem z Biblii (Mt 5, 37): Niech wasza mowa będzie: „Tak – tak, nie – nie". A co nadto jest, od Złego pochodzi. Pamiętajmy o tym, kiedy widzimy zło, zwłaszcza czyjąś krzywdę i cierpienie. Jeżeli nie powiemy złu „nie”, to swoją obojętnością powiemy mu „tak”.

© autor/źródło: Michał Krasnowski; opracowanie/korekta: Portal Zamojski