Michał Krasnowski

Podczas powstania Chmielnickiego w 1648 roku doszło do oblężenia Zamościa. Kwestią sporną jest pytanie, które zadaje wielu historyków – czy Zamość musiał zapłacić okup za odstąpienie od oblężenia?