W Zamościu powstaje nowy parking. Będzie usytuowany przy zamojskim zalewie, od strony strzelnicy.

Na razie wykonawca wykonał korytowanie terenu i położył część krawężników. Pozostało jeszcze ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, wykonanie odwodnienia i oświetlenia parkingu – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Zamość.

Wykonawcą nowego parkingu przy zalewie jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Trepko. Koszt brutto tego zadania to 695 313 zł, w tym robót budowlanych 683 013 zł i nadzoru inwestorskiego 12 300 zł.

Prace mają zostać zakończone do połowy czerwca 2019 roku.