Dziś w Zamościu odbyła się III sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023. Radni uchwalili budżet Zamościa na 2019 rok. — To najbardziej inwestycyjny budżet w historii Zamościa – powiedział prezydent Andrzej Wnuk.

Jak podaje Urząd Miasta Zamość, łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 500 626 868 zł, po stronie wydatków zapisano kwotę 556 770 441 zł. Deficyt ma wynieść 56 143 573 zł i zostać pokryty z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Wśród zaplanowanych inwestycji, poza dokończeniem zadań rozpoczętych w latach poprzednich, znalazły się m.in.: termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli, budowa ulic Szklarniowej i Zagrodowej, rewitalizacja Starego Miasta, modernizacja OSiR, rozbudowa sali widowiskowej ZDK.

To najbardziej inwestycyjny budżet w historii Zamościa – powiedział prezydent Andrzej Wnuk. — Na drogi, szkoły, oświetlenie uliczne, budżet obywatelski, z którego robimy 16 mniejszych inwestycji, przeznaczonych zostanie 175 mln zł. Normalnie rocznie wydajemy 30 mln zł na te cele. Gros tych wydatków to zadania dofinansowane z funduszy unijnych, w sumie ponad 135 mln zł – dodał prezydent Wnuk.

Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, wstrzymało się 10.