Małgorzata Bzówka została nowym wiceprezydentem Zamościa – ogłosił dzisiaj (2 stycznia) prezydent Andrzej Wnuk.

W tej sprawie odbyła się konferencja prasowa, ale większość mediów – w tym także Portal Zamojski – nie otrzymała na nią zaproszenia.

Dostaliśmy jednak oficjalne potwierdzenie, że od dziś I wiceprezydentem Zamościa jest Małgorzata Bzówka, dotychczasowa dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. Wydziałem Kultury i Sportu przez trzy miesiące ma zarządzać Agnieszka Kowal, dyrektor Wydziału Oświaty.

Małgorzata Bzówka będzie sprawować bezpośredni nadzór nad wydziałami: Kultury i Sportu, Oświaty, Ewidencji Kierowców i Pojazdów, Gospodarki Komunalnej, a także Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej.

Dotychczasowi zastępcy prezydenta – Magdalena Dołgan i Andrzej Zastąpiło – pożegnali się ze swoimi fotelami w ratuszu. Nazwisko II wiceprezydenta poznamy prawdopodobnie na początku lutego. Jeszcze do końca stycznia będzie nim Magdalena Dołgan, która musi wykorzystać zaległy urlop.