Dziś na ulicach i chodnikach w Zamościu panują bardzo trudne warunki. Od samego rana do naszej redakcji trafiło już kilka pytań o podmiot odpowiedzialny za odśnieżanie dróg w mieście.

Każda droga publiczna ma przypisanego administratora. Są to:

  • drogi krajowe i autostrady – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
  • drogi powiatowe – zarząd powiatu,
  • drogi gminne / miejskie – wójt / burmistrz lub prezydent miasta,
  • drogi wewnętrzne – zarządca nieruchomości lub terenu.

W Zamościu administratorem dróg miejskich jest Zarząd Dróg Grodzkich, jednak ich odśnieżaniem – na podstawie umowy zawartej z ZDG – zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. — PGK będzie odśnieżać miejskie ulice, chodniki i Stare Miasto – zapewniano w październiku ub.r.

Po nocnych opadach śniegu na ulicach i chodnikach w Zamościu jest bardzo ślisko, w niektórych miejscach tworzą się zaspy. Większość kierowców decyduje się na bardzo wolną jazdę.

Urząd Miasta Zamość podał numer telefon całodobowego, pod którym można kontaktować się ws. odśnieżania dróg miejskich: 789-284-471.