Od prawej: Piotr Zając, Andrzej Wnuk, Małgorzata Bzówka

Piotr Zając został nowym wiceprezydentem Zamościa – ogłosił dzisiaj (1 lutego) prezydent Andrzej Wnuk podczas konferencji prasowej.

Wcześniejsi zastępcy prezydenta – Magdalena Dołgan i Andrzej Zastąpiło – pożegnali się ze swoimi fotelami w ratuszu wraz z początkiem 2019 roku. Już wtedy (2 stycznia) I wiceprezydentem Zamościa została Małgorzata Bzówka, dotychczasowa dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. Nazwisko II zastępcy prezydenta poznaliśmy dopiero dzisiaj, ponieważ jeszcze do końca stycznia na swoim stanowisku pozostawała Magdalena Dołgan, która musiała wykorzystać zaległy urlop.

Piotr Zając pracuje w Urzędzie Miasta Zamość od 13 lat. Od kwietnia 2017 roku był dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jako II wiceprezydent Zamościa będzie sprawował nadzór nad wydziałami: Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, a także Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej.

Pełniącym obowiązki dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej został Jarosław Miechowiecki, obecny dyrektor Wydziału Komunikacji. Jarosław Miechowiecki będzie tymczasowo łączył obie funkcje.

Pełny film z dzisiejszej konferencji w Ratuszu można obejrzeć poniżej.