Szkolenie WOT

W miniony weekend 90 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a konkretnie 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, wzięło udział w tzw. szkoleniu specjalisty. Na czym polega takie szkolenie?

Szkolenie odbyło się w ostatni weekend (2-3 lutego). — Pierwszego dnia żołnierze odbyli treningi strzeleckie na strzelnicy Srebrzyszcze, a drugiego szkolili się w ramach swoich specjalności na pasie taktycznym Sitaniec-Wolica. Ćwiczenia odbywały się również na terenie koszar w Zamościu, a także w Dęblinie – informuje kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, do której należy 25. Batalion Lekkiej Piechoty.

W czasie zajęć żołnierze podnosili swoje umiejętności szkoląc się, zgodnie ze stanowiskiem i specjalnością wojskową, w kilku grupach, m.in. strzelców wyborowych, snajperów, saperów, medycznej, radiotelefonicznej i łączności, obsługi moździerzy, dowódczej oraz logistycznej. W ramach zajęć żołnierze w poszczególnych grupach szkoleniowych realizowali m.in. szkolenie z prowadzenia ognia przez sekcję, pracę na etatowej broni, obsługę moździerzy, szkolenie z ewakuacji rannego z pola walki, retransmisję łączności na sieciach radiowych, realizowali zagadnienia z minerstwa i zasad postępowania z materiałami wybuchowymi – relacjonuje kpt. Damian Stanula.

Trzy rodzaje szkoleń w WOT

Szkolenie specjalisty to drugi etap w trzyletnim systemie szkoleniowym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, który ma ich przygotować do pełnienia przydzielonej funkcji w sekcji, plutonie lub kompanii. Pierwszy rok to szkolenie ogólnowojskowe, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalisty, a w trzecim – szkolenia zgrywające pododdziały. Po odbyciu wszystkich trzech etapów żołnierz osiąga status gotowości bojowej (z ang. combat ready).

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. Jej dowódcą jest płk Tadeusz Nastarowicz. W skład lubelskiej brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Wojska Obrony Terytorialnej w województwie lubelskim liczą już blisko 3100 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi.