Zalew miejski w Zamościu

Zamość otrzyma ponad 5,5 mln zł dofinansowania na długo wyczekiwaną inwestycję – modernizację zalewu miejskiego.

Projekt przewiduje m.in. przebudowę zbiornika wodnego, budowę ścieżki pieszo-rowerowej i parkingów, utworzenie remizy dla zwierząt, wymianę kontenerów, instalację monitoringu, a nawet uruchomienie punktów bezprzewodowego dostępu do internetu. Jak informuje Urząd Miasta Zamość, całkowita wartość projektu to 8 185 565,32 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 5 639 691,41 zł.

Długa walka o dofinansowanie

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” został złożony do konkursu wniosków o dofinansowanie w czerwcu 2017 roku. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i trafił do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej, na której pierwotnie uzyskał 81 pkt.

Miasto Zamość złożyło wtedy protest uznając, że w kryterium oceny merytorycznej „Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne” zaniżona została liczba punktów. W maju 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uwzględnił protest, w wyniku czego liczba punktów zwiększyła się do 85. Nowa liczba punktów nie wystarczyła jednak do uzyskania dofinansowania, bo środki w konkursie się wyczerpały.

Dopiero uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 lutego 2019 r. zwiększająca kwotę przeznaczoną na konkurs spowodowała, że projekt Miasta Zamość dot. modernizacji zalewu został wybrany do dofinansowania.