W Zamościu trwa awaria sieci ciepłowniczej. Wiele mieszkań jest pozbawionych ogrzewania i ciepłej wody.

Jak zapewnia Urząd Miasta Zamość, o awarii zostały powiadomione wszystkie służby i szpitale. Trwa intensywne poszukiwanie źródła awarii. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.

Aktualizacja: 9 lutego, godz. 21.00

Główna magistrala od Szopinka do ronda przy kinie jest szczelna. Wyciek zlokalizowano w okolicach ul. Kilińskiego.

Mieszkańcy mogą dogrzewać się grzejnikami elektrycznymi, PGE jest przygotowane na zwiększenie poboru prądu – napisano w komunikacie.

Aktualizacja: 10 lutego, godz. 8.30

Prace przy usuwaniu awarii trwały całą noc i są prowadzone nadal. Okazuje się, że awaria spowodowała rozszczelnienia w kolejnych punktach miasta. Ciepło powróciło na razie do niektórych mieszkań.

Aktualizacja: 10 lutego, godz. 9.00

Na godz. 10.30 zaplanowano konferencję prasową w tej sprawie.

Aktualizacja: 10 lutego, godz. 10.00

— Od wczoraj prezydent Andrzej Wnuk jest w stałym kontakcie z firmą Veolia i miejskimi służbami. W każdej chwili jesteśmy gotowi pomóc, ale według Veolii przynajmniej na razie wsparcie ze strony miasta nie jest potrzebne. Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie będą się kontaktować z podopiecznymi placówki, osobami starszymi, chorymi, i sprawdzać czy nie ucierpiały w wyniku awarii i czy nie potrzebują pomocy – poinformowała nas Marta Lackorzyńska-Szerafin, rzeczniczka prezydenta miasta.

Aktualizacja: 10 lutego, godz. 11.00

Za nami konferencja prasowa. Głos zabrał Roman Trześniowski, członek zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. — Ogrzewania nie mają okolice ul. Kilińskiego i Kamiennej, okolice ulicy Reja i Spadek oraz częściowo ul. Peowiaków. Pozostałe rejony miasta, tj. ok. 80 proc. naszego systemu ciepłowniczego, jest już zasilane, aczkolwiek może to jeszcze potrwać kilka godzin, zanim pełne dostawy ciepła zostaną przywrócone na takim poziomie, jaki jest wymagany do dzisiejszej temperatury – powiedział Roman Trześniowski.

— Myślę, że jutro w godzinach popołudniowych dostawa ciepła będzie przywrócona do wszystkich mieszkańców Zamościa – dodał Trześniowski.

 

Aktualizacja: 10 lutego, godz. 19.00

Veolia Wschód Sp. z o.o. wydała oświadczenie. Cytujemy je poniżej:

W dniu dzisiejszym przywrócono parametry centralnego ogrzewania na osiedlach Kilińskiego (oprócz bloku Kamienna 15), Stare Miasto, Orzeszkowej i Oboźna. Wciąż trwają prace, aby przywrócić parametry sieci w części ul. Peowiaków oraz zlokalizować awarię na Nowym Mieście w okolicach Reja, Listopadowej, Spadek i części ul. Polnej. Zaniżone parametry są również w okolicach ul. Partyzantów i Koźmiana, ale w tych okolicach nie ma wielu odbiorców indywidualnych.
Spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy budynków zostali poinformowani o awarii. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze Sztabem Zarządzania Kryzysowego oraz MCPR. Informacji udziela również Pogotowie Ciepłownicze pod nr 993.
Prace będą prowadzone bez przerwy do usunięcia skutków awarii. Dziękujemy naszym Klientom za okazaną wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Podpisał: Roman Trześniowski, członek zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o.

Aktualizacja: 11 lutego, godz. 9.00

— Najpoważniejsza awaria dotyczy uszkodzenia magistrali ciepłowniczej 300 mm pod ul. Hrubieszowską w okolicy Hop Stopu. Ruch będzie zatrzymany, opracowujemy organizację ruchu i wymieniamy sieć ciepłowniczą pod jezdnią. Naprawa tej sieci przywróci ogrzewanie ul. Reja, Listopadowej, Spadek, części Polnej i Lwowskiej – napisał w komunikacie Roman Trześniowski, członek zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. — Pozostałe ekipy naprawiają sieć w ul. Partyzantów oraz przyłącze do bloku Kamienna 15. Lokalizujemy miejsce awarii przy ul. Peowiaków (naprzeciwko cmentarza) – uszkodzone przyłącze do wymiennikowni zasilającej 11 bloków – dodał Trześniowski.

Na godz. 13.30 zaplanowano briefing prasowy w tej sprawie.

Aktualizacja: 11 lutego. godz. 14.00

Za nami briefing prasowy. — Zlokalizowaliśmy cztery miejsca, w których jest awaria sieci ciepłowniczej: na ul. Reja, ul. Peowiaków, ul. Kamiennej i ul. Partyzantów. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym będzie skończone usuwanie tych awarii – powiedział Roman Trześniowski.

 

Aktualizacja: 11 lutego, godz. 20.30

Uruchomiono wymiennikownię zasilającą blok przy ul. Kamiennej. Zakończono prace spawalnicze przy ul. Partyzantów, obecnie uzupełniamy instalacje, sprężamy sieć i puszczamy ciepło. Kończymy prace spawalnicze przy ul. Peowiaków, ciepło powinno dotrzeć do mieszkańców w późnych godzinach wieczornych. Wymiana sieci w ul. Hrubieszowskiej i uruchomienie instalacji dla części Nowego Miasta przewidywane jest w godzinach nocnych – napisał w komunikacie Roman Trześniowski.

Aktualizacja: 12 lutego, godz. 8.30

Wieczorem ok. godz. 23 uruchomiono ogrzewanie dla 11 bloków przy ul. Peowiaków. We wczesnych godzinach porannych wznowiono dostawy ciepła dla odbiorców z ulic Reja, Spadek, Listopadowa, Polna, Lwowska i Młyńska. Trwają prace na odcinku Odrodzenia-Partyzantów, gdzie brak ogrzewania uciążliwy jest głównie dla zlokalizowanych tam firm i urzędów. Aktualnie dostawy ciepła przywrócono dla ponad 98 proc. naszych klientów – napisał w komunikacie Roman Trześniowski.

Aktualizacja: 12 lutego, godz. 15.00

Trwają prace mające na celu wznowienie ogrzewania dla odbiorców z ulic Odrodzenia i Partyzantów. Aktualnie jesteśmy na etapie odkrycia miejsca awarii, która prawdopodobnie znajduje się pod ul. Wyszyńskiego – napisał w komunikacie Marek Schmidt, członek zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o.

Jak dodał Marek Schmidt, przywrócenie ogrzewania dla ww. odbiorców nastąpi prawdopodobnie w godzinach nocnych.

Aktualizacja: 13 lutego, godz. 8.30

Trwają końcowe prace spawalnicze mające na celu przywrócenie dostaw ciepła dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Odrodzenia i Partyzantów. Planujemy zakończenie robót ok. godz. 12.00. Odtwarzamy nawierzchnię w miejscu awarii na ul. Hrubieszowskiej, aby jak najszybciej przywrócić ruch – napisał w komunikacie Roman Trześniowski.

Aktualizacja: 13 lutego, godz. 14.00

O godz. 11.00 zakończono prace spawalnicze przy ul. Wyszyńskiego przywracając dostawy ciepła do ulic Odrodzenia i Partyzantów. W dalszym ciągu trwają prace nad przywróceniem terenu do stanu sprzed awarii systemu – napisał w komunikacie Roman Trześniowski.

Przepraszamy naszych Klientów za niedogodności związane z ograniczeniami bądź brakiem ciepła. Dziękujemy za okazane zrozumienie oraz pomoc ze strony służb miejskich – dodał Trześniowski.

Aktualizacja: 15 lutego, godz. 12.00

Za nami konferencja prasowa podsumowująca awarię. W spotkaniu z dziennikarzami lokalnych mediów wzięli udział: prezes spółki Janusz Lewicki oraz członkowie zarządu – Roman Trześniowski i Marek Schmidt.

Materiał filmowy z konferencji można obejrzeć poniżej.