Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk

Prezydent Andrzej Wnuk oczekuje od spółki Veolia Wschód wyjaśnień ws. ostatniej awarii, która pozbawiła tysiące mieszkańców Zamościa ogrzewania i ciepłej wody w kranach.

Awaria sieci ciepłowniczej w Zamościu zaczęła się w sobotę (9 lutego), wystąpiła jednocześnie w kilku punktach miasta. Niezadowolenie mieszkańców Zamościa wynikało nie tylko z braku ogrzewania i ciepłej wody, ale też utrudnień w ruchu, m.in. na ul. Hrubieszowskiej i Wyszyńskiego. Sytuację relacjonowaliśmy na bieżąco w osobnym artykule.

Andrzej Wnuk pyta Veolię

Prezydent Andrzej Wnuk wystąpił z prośbą o szereg informacji do Janusza Lewickiego, prezesa Veolii Wschód Sp. z o.o.

Gospodarz miasta chce otrzymać informacje nt. zabezpieczeń systemu ciepłowniczego Zamościa, wraz ze wskazaniem słabych stron tego systemu, a także informacje dot. modernizacji sieci ciepłowniczej w ostatnich latach, wraz z wysokością kosztów poniesionych przez spółkę w tym zakresie.

Prezydent oczekuje ponadto wskazania działań, których zamierza podjąć spółka, by nie dopuścić do powtórzenia sytuacji z 9-13 lutego, czyli długotrwałej przerwy w funkcjonowaniu miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dokładne wyjaśnienie przyczyn awarii jest bardzo ważne dla Miasta, zwłaszcza w kontekście zapewnień złożonych przez przedstawiciela spółki Veolia Wschód na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (24 listopada 2016 r.). Stwierdził on wówczas, że sieć ciepłownicza w Zamościu pracuje w bezpiecznym systemie pierścieniowym i w każdej chwili istnieje możliwość zamknięcia uszkodzonej części sieci czy rejonu – podkreśla Marta Lackorzyńska-Szerafin, rzeczniczka prezydenta miasta.

Prezes Janusz Lewicki został poproszony o dostarczenie tych wszystkich informacji do końca lutego. Na jutro (15 lutego) Veolia Wschód Sp. z o.o. zaplanowała konferencję prasową podsumowującą awarię.