15 lutego w Zamościu zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę starych systemów grzewczych w roku 2019. Ile wniosków złożyli mieszkańcy?

Zainteresowanie było bardzo duże, z roku na rok jest coraz większe, to nas cieszy. Widzimy, że mieszkańcy chcą korzystać z tej formy wsparcia, co oznacza, że świadomość ekologiczna jest większa, a nasze działania w tej dziedzinie przynoszą efekty – mówi Katarzyna Fornal-Urbańczyk, kierownik Biura Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość.

W wyznaczonym terminie (1-15 lutego) mieszkańcy złożyli 72 wnioski. Teraz wnioski będą sprawdzane, a następnie przekazane do realizacji. Mieszkańcy, którzy otrzymają dotację zostaną o tym powiadomieni. Na realizację wniosków w 2019 roku przeznaczono 200 000 zł ze środków własnych Miasta Zamość.