Rada Miasta Zamość

Już od kwietnia zamojscy radni będą korzystać z nowoczesnego systemu, który pozwala m.in. na elektroniczne głosowanie przy użyciu tabletów i nadawanie lepszych transmisji z sesji.

Miasto Zamość zakupiło system do kompleksowej obsługi sesji Rady Miasta. W skład tego systemu wchodzą m.in. 24 tablety, 2 szybkoobrotowe kamery, a także laptop do transmisji obrad i prowadzenia dyskusji. Dzięki nowemu systemowi pojawi się możliwość prezentowania napisów, porządku obrad, informacji o aktualnie wypowiadającej się osobie, wyników głosowań.

Rozwiązania, które zostaną zastosowane, usprawnią pracę radnych i przebieg sesji Rady Miasta, przyspieszą wymianę informacji między Biurem Rady i radnymi, poprawi się także jakość transmisji – napisano w komunikacie.