18 marca w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się nadzwyczajna, VI sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023, poświęcona sprawie Akademii Zamojskiej.

Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przywitanie gości.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Podjęcie uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie poparcia starań Społecznego Komitetu na rzecz powołania Akademii Zamojskiej i dotyczących reaktywacji Akademii Zamojskiej.
7. Zamknięcie obrad.

Dokument o zwołaniu nadzwyczajnej sesji podpisał Piotr Błażewicz, przewodniczący Rady Miasta Zamość.