Urząd Miasta Zamość

W Urzędzie Miasta Zamość trwają dwa nabory kandydatów na wysokie stanowiska – dyrektora Wydziału Kultury i Sportu oraz dyrektora Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Kandydaci powinni spełniać szereg warunków, m.in. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, znać ustawy związane z pracą w poszczególnych wydziałach, mieć nieposzlakowaną opinię.

Obydwa nabory potrwają do 25 marca br. Szczegółowe informacje, w tym pełne listy wymagań wobec kandydatów, są dostępne w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Zamość dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.