Piotr Orzechowski, Andrzej Wnuk

Piotr Orzechowski został nowym dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

Nabór na to stanowisko trwał do 25 marca. Wakat powstał na początku 2019 roku, kiedy poprzednia dyrektor – Małgorzata Bzówka – została wiceprezydentem Zamościa. Dziś (18.04) w Biuletynie Informacji Publicznej UM Zamość ogłoszono, że nowym dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu będzie Piotr Orzechowski.

— Piotr Orzechowski spełnił wszystkie wymagania formalne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnął bardzo dobre wyniki ze wszystkich ocenianych przez Komisję kryteriów: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne, predyspozycje i umiejętności – napisano w uzasadnieniu.

Dokument podpisał prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.