25 kwietnia w sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zamość kadencji 2018-2023. Publikujemy porządek obrad.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2018 r.
8. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.
9. Przyjęcie sprawozdania ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2019 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) emisji obligacji,
2) sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą,
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska),
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przed mieście Lubelskie – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego - Olchowej),
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego),
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej),
7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
8) nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zamościu,
9) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
10) Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość,
11) zmiany uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
12) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu,
13) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
14) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
15) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
16) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu,
17) zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,
18) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu,
19) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
20) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,
21) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,
22) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie Miasta Zamość,
23) nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Stare Miasto w Zamościu,
24) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
25) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
26) zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
12. Zapytania i wolne wnioski radnych
13. Informacje bieżące.
14. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości

13. Wigilia na Rynku Wielkim w Zamościu

Za nami 13. Wigilia na Rynku Wielkim w Zamościu

Dziś (22.12) na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się tradycyjna, 13. Wigilia mieszkańców miasta pod hasłem „Bądźmy wszyscy razem”.

Wieszaki przy „Okrąglaku” | fot. Adrian Such

„Marzniesz?? Weź sobie ubranie!” – akcja w Zamościu

Idzie zima. W związku z tym w kilku punktach Zamościa, z inicjatywy PGK Sp. z o.o., pojawiły się wieszaki na ubrania dla potrzebujących.

Czujnik jakości powietrza

Zamość ma kolejne czujniki jakości powietrza

W Zamościu zainstalowano kolejne czujniki jakości powietrza. Władze miasta poinformowały dziś (18.12) o zakupie pięciu takich urządzeń.

fot. Adrian Such

„Dziś sędziowie, jutro Ty” – protest w Zamościu

W Zamościu trwa protest pod hasłem „Dziś sędziowie, jutro Ty”. Podobne protesty zorganizowano w wielu innych miejscowościach w Polsce.

materiał nadesłany

Turniej o Puchar Dyrektora OSiR – publikujemy wyniki

W ostatnią sobotę (14.12) w Zamościu rozegrano halowy turniej piłki nożnej Orlików Starszych z rocznika 2009 o Puchar Dyrektora OSiR.