Grupa amerykańskich podoficerów z Gwardii Narodowej stanu Illinois przebywa w 25. Batalionie Lekkiej Piechoty w Zamościu, aby obserwować szkolenie tutejszych ochotników.

Na terenie jednostki wojskowej w Zamościu trwa tzw. „szesnastka”, czyli szkolenie podstawowe ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Szkolenie obserwują amerykańscy podoficerowie ze stanu Illinois, którzy zajmują się rekrutacją i szkoleniem rekrutów do Gwardii Narodowej USA.

Wizyta odbywa się w ramach Planu Współpracy Międzynarodowej Dowództwa WOT, a jej celem jest wymiana doświadczeń szkoleniowych. — Przyjechaliśmy by zobaczyć, jak prowadzone jest szkolenie podstawowe żołnierzy i aby wesprzeć was pomocą w tym zakresie. Możemy również wiele nauczyć się od siebie nawzajem. Instruktorzy tutaj są naprawdę dobrze przygotowani. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyliśmy. To bardzo budujące, że jest tak wielu młodych żołnierzy. Mogę im powiedzieć, aby ciągle się szkolili i zawsze byli gotowi – mówi Joseph Cistaro, starszy podoficer dowództwa 65. brygady Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Delegacja uczestniczyła już w zajęciach taktycznych, a także w szkoleniu strzeleckim na strzelnicy Hubale pod Zamościem. — Dla strony polskiej to doskonała sposobność, aby pozyskać cenne wskazówki od amerykańskich partnerów – ocenia kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, do której należy 25. BLP w Zamościu.

Amerykański odpowiednik WOT

Gwardia Narodowa stanu Illinois liczy około 10 tys. żołnierzy wojsk lądowych (Army National Guard) i ponad 3 tys. w jednostkach powietrznych (Air National Guard). Jest formacją ochotniczą i podlega władzom stanowym, ale może być skierowana przez rząd federalny do udziału w innych operacjach, np. w Iraku czy Afganistanie. Gwardziści są rekrutowani spośród lokalnej społeczności, pomagają innym służbom m.in. podczas klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów.

Wojsko Polskie od lat współpracuje z Gwardią Narodową stanu Illinois, ale jest to pierwsza wizyta instruktorów Gwardii Narodowej USA w naszym kraju.