Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Jak wygląda sytuacja w Zamościu? Władze miasta podzieliły się informacją nt. wolnych miejsc.

Jak informuje Urząd Miasta Zamość, w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (tj. licea, technika, szkoły branżowe) pozostało łącznie 214 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych (42 w liceach, 118 w technikach, 54 w szkołach branżowych) oraz łącznie 209 dla absolwentów gimnazjów (51 w liceach, 141 w technikach, 17 w szkołach branżowych).

Rekrutacja przebiegła w naszych szkołach bardzo sprawnie. Mamy jeszcze ponad 400 miejsc wolnych, więc spodziewam się, że uczniowie w systemie pod kategorią „niezakwalifikowani aktywni” znajdą również swoje miejsce do kontynuacji nauki – mówi Małgorzata Bzówka, wiceprezydent Zamościa. — Niepokoi mnie małe zainteresowanie szkołami branżowymi i jest to tendencja ogólnopolska, ale tutaj tylko systemowe zmiany mogą poprawić wynik rekrutacji – dodaje Bzówka.

Rekrutacja uzupełniająca

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłoszonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, rekrutacja uzupełniająca potrwa do 26 lipca. Do 15 sierpnia komisje rekrutacyjne będą miały czas na zweryfikowanie złożonych wniosków. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 16 sierpnia o godz. 10.00, natomiast podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych nastąpi 29 sierpnia o godz. 15.00.