Projekt dotyczący basenu letniego, zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2020, został zaopiniowany negatywnie – informuje Urząd Miasta Zamość.

Pomysł dotyczący budowy takiego basenu został zgłoszony jako propozycja projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Budżet na realizację projektu ogólnomiejskiego to 700 tys. złotych.

Dziś (23 lipca) Urząd Miasta Zamość poinformował, że projekt został zaopiniowany negatywnie. Dlaczego?

Koszt realizacji znacznie przewyższa kwotę 700 000 zł. Dla prawidłowego zrealizowania zadania należy przewidzieć koszty na realizację infrastruktury obejmujące: baseny letnie, budynek zaplecza techniczno-sanitarnego (szatnie, przebieralnie, WC, natryski, brodziki), stację uzdatniania wody, nawierzchnię (chodnik, opaska wokół basenów), ogrodzenie terenu. Orientacyjne zestawienie kosztów realizacji wynosi ok. 2 300 000 zł – napisano w uzasadnieniu do negatywnej opinii. Dalej czytamy: „Trwały zarządca nieruchomości, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ocenił negatywnie proponowaną lokalizację dla wnioskowanego przedsięwzięcia”.

Wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego rozstrzygnięcia w terminie 7 dni, w takim przypadku ostateczną decyzję podejmie prezydent miasta.

Pozytywnie zaopiniowano 36 projektów osiedlowych i 9 projektów ogólnomiejskich. Negatywnie zaopiniowano 1 projekt osiedlowy i 3 projekty ogólnomiejskie. Pełne listy projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie są dostępne tutaj.