Rynek Wielki w Zamościu

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opracowało „Ranking dochodów JST 2018”, zwany też „rankingiem zamożności”. Którą pozycję zajmuje Zamość i jak wypadł w porównaniu z innymi miastami w województwie lubelskim?

Jak informują autorzy zestawienia, metoda obliczania wskaźnika polega na tym, że dochody każdego samorządu są dzielone przez liczbę mieszkańców.

Co ważne, w dochodach pomija się wpływy z dotacji celowych. — Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność) – wyjaśniają autorzy.

Zamość w rankingu „Wspólnoty”

W kategorii „Miasta na prawach powiatu” Zamość znalazł się na 14. miejscu z dochodem 4686,09 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W zestawieniu kilku największych miast w województwie lubelskim wynik Zamościa jest lepszy m.in. od Lublina (4567,07 zł per capita), Białej Podlaskiej (4078,05 zł per capita) czy Chełma (3998,56 zł per capita).

Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych programów społecznych, które mogą mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy albo ze zdolnością władz lokalnych do wykonywania innych zadań publicznych – podkreślają autorzy we wstępie do rankingu.