Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu planuje wprowadzić zmiany w swojej strukturze, m.in. wyeliminować „zbędne stanowiska kierownicze”. Dziś (24 lipca) wydano oświadczenie w tej sprawie. Co w nim napisano?

Nowy schemat organizacyjny ma skrócić ścieżkę zarządczo-decyzyjną, a tym samym usprawnić różne procesy, m.in. organizacji zakupów w przedsiębiorstwie czy obsługi klientów. Ma też przynieść oszczędności finansowe. — Poprzez wprowadzenie zmian wyeliminujemy zbędne stanowiska kierownicze, co pozwoli na wprowadzenie oszczędności w zakresie funduszu wynagrodzeń – napisano w komunikacie.

Spółka odniosła się także do niedawnych publikacji prasowych. — Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że tworzone stanowiska dyrektorskie, o czym mogli Państwo dowiedzieć się z publikacji prasowych, oznaczają tylko i wyłącznie zmianę nazewnictwa (dotychczasową nazwę „kierownik” zastępujemy nazwą „dyrektor”) i nie będą się wiązać ze zwiększaniem wynagrodzeń w stosunku do obecnych wynagrodzeń kadry kierowniczej – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie zwrócono się do pracowników: — Wprowadzanie zmian, które usprawniają funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw, nie jest w biznesie niczym nowym, ale rozumiemy, że zmiany mogą budzić niepokój. Możemy Państwa zapewnić, że przyjęcie nowego schematu organizacyjnego nie oznacza automatycznych zwolnień pracowników Spółki, a jakiekolwiek decyzje personalne będą zapadały wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne.

O tym, czy nowy schemat organizacyjny zostanie przyjęty zdecyduje Rada Nadzorcza PGK. O ewentualnych zmianach w PGK będziemy informować.