Stare Miasto w Zamościu

Ważny komunikat dla kierowców i pieszych – już jutro (7 sierpnia) na terenie Starego Miasta w Zamościu zostanie wprowadzona „strefa zamieszkania”.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi zawarte pomiędzy znakami D-40 („strefa zamieszkania”) i D-41 (koniec strefy). W strefie zamieszkania obowiązują następujące zasady:
– pierwszeństwo pieszych i rowerzystów,
– ograniczenie prędkości jazdy do 20 km/h,
– parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

Jak informują miejscy urzędnicy, wprowadzenie strefy zamieszkania jest pierwszym etapem realizacji dokumentu pn. „Stare Miasto w Zamościu. Plan Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO”, który zakłada m.in. ograniczenie ruchu samochodowego na Starym Mieście.