Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zwolnieniach lekarskich. Do naszej redakcji wpłynęły wyniki kontroli w regionie za 1. połowę 2019 roku.

ZUS ma obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że lekarze orzecznicy sprawdzają, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. W 1. półroczu 2019 roku lekarze Oddziału ZUS w Biłgoraju (obejmującego powiaty: m. Zamość, zamojski, m. Chełm, chełmski, włodawski, krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski i janowski) musieli skrócić 49 zwolnień, bo stan zdrowia badanych pozwalał na ich powrót do pracy. Skutek finansowy tej kontroli to prawie 27 tys. zł.

Po drugie inspektorzy ZUS weryfikują, czy osoba chora korzysta ze zwolnienia lekarskiego we właściwy sposób. Oprócz pracy zarobkowej niedozwolone są też inne aktywności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli ktoś korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia chorobowego lub nakazuje jego zwrot.

Aż 186 nieprawidłowości

ZUS coraz skuteczniej typuje osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnień. W 1. półroczu 2017 roku Oddział ZUS w Biłgoraju zakwestionował 54 zwolnienia lekarskie, tj. około 8 proc. spośród wszystkich zwolnień. Do funduszu chorobowego wróciło wtedy 115 tys. zł. Natomiast w 1. połowie 2019 roku biłgorajski ZUS wykrył nieprawidłowości w przypadku aż 186 zwolnień, czyli ponad 18%. Skutek finansowy kontroli okazał się dwukrotnie wyższy, wyniósł 237,8 tys. zł.

Wykryte nieprawidłowości to zazwyczaj praca na zwolnieniu lekarskim, np. prowadzenie działalności gospodarczej lub dorabianie u drugiego pracodawcy w czasie zwolnienia u pierwszego. — Na pracy podczas zwolnienia inspektorzy ZUS przyłapali m.in. osobę, która robiła inwentaryzację w hurtowni, wykładowcę, który egzaminował studentów i pielęgniarkę, która świadczyła wizyty domowe u pacjentów. Jeden z mieszkańców naszego regionu, zamiast się leczyć, na zwolnieniu robił kurs na prawo jazdy – ujawnia Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. I dodaje, że dużym wsparciem w prowadzeniu kontroli są elektroniczne zwolnienia lekarskie: — Błyskawicznie wpływają do ZUS, dzięki czemu Zakład może na bieżąco reagować na sytuację i weryfikować zaświadczenia.