Pałac Zamoyskich w Zamościu

I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu nadesłało do naszej redakcji komunikat z podziękowaniami dla wszystkich, którzy pomagali w przeprowadzce szkoły do Pałacu Zamoyskich.

Podziękowania skierowano w szczególności do: władz miasta – za udostępnienie Pałacu Zamoyskich na czas renowacji Akademii Zamojskiej; lokalnych przedsiębiorców oraz dyrektorów szkół, placówek i zakładów – za użyczenie środków transportu; absolwentów i rodziców uczniów – za prace remontowe i pomoc w przenoszeniu mienia; absolwentów – za pakowanie i drobne prace; dyrekcji Zakładu Karnego w Zamościu za skierowanie osób do pracy na rzecz szkoły.

Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe było stworzenie odpowiednich warunków do pracy i nauki w roku szkolnym 2019/2020. I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu to szkoła z przeszło stuletnią tradycją. Tutaj staramy się uczyć empatii, wrażliwości na potrzeby innych, współpracy. Cieszymy się, że sami możemy w trudnych chwilach liczyć na wsparcie innych osób – czytamy w tekście z podziękowaniami.

Komunikat zakończono następującymi słowami: — Dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób przyczyniła się do tego, że od 2 września możemy w spokoju i bez przeszkód kontynuować naukę i pracę w naszym liceum.