Od lewej: płk Tadeusz Nastarowicz, Przemysław Czarnek

Dziś w Lublinie podpisano porozumienie dotyczące współpracy między Lubelskim Urzędem Wojewódzkim a 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Porozumienie podpisali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz. Dokument przewiduje różne formy współpracy, m.in. wzajemne udostępnianie informacji, analiz, prognoz dotyczących zdarzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w województwie lubelskim, doraźne konsultacje, uzgadnianie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć takich jak seminaria, konferencje, szkolenia, ćwiczenia i treningi, a także popularyzację działań w zakresie ochrony ludności.

Wojewoda pozytywnie ocenił 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. — Jest niezwykle mobilna i sprawna w sytuacjach zagrożenia mieszkańców i ich mienia, które niestety raz po raz spotykają nas. Te działania w gminie Wojciechów i Modliborzyce, ale też działania poza granicami naszego województwa, w województwie świętokrzyskim, rzeczywiście potwierdzają pełną sprawność – powiedział Przemysław Czarnek.

Z kolei dowódca 2. LBOT dobrze ocenił dotychczasową współpracę z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. — Kataklizmy, które nawiedziły nasz region w tym roku umocniły nas jeszcze bardziej w przekonaniu, że ten kierunek współpracy, który podjęliśmy jest bardzo dobry. Podpisane dziś porozumienie scementuje współpracę między naszymi służbami – zapewnił płk Tadeusz Nastarowicz.