Konkurs wiedzy o Sejmie

W Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie. W rywalizacji wzięło udział 29 uczniów z 7 szkół powiatu hrubieszowskiego. Publikujemy nazwiska laureatów.

Konkurs został przeprowadzony 26 września przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka, pod honorowym patronatem marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i licealiści z powiatu hrubieszowskiego. Do rywalizacji przystąpiło 29 uczniów z następujących szkół: I LO w Hrubieszowie, SP nr 1 w Hrubieszowie, SP w Moniatyczach, SP w Sahryniu, Publicznej SP w Malicach, SP w Werbkowicach, SP w Hostynnem.

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań dotyczących polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego.

Laureaci konkursu

I miejsce: Krystian Młynarczyk – I LO w Hrubieszowie,
II miejsce: Sebastian Radomiński – I LO w Hrubieszowie,
III miejsce: Maciej Rząd – SP nr 1 w Hrubieszowie.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, natomiast nagrody rzeczowe dla członków komisji, zaproszonych gości i wszystkich uczestników ufundował poseł Sławomir Zawiślak.

Przed rozpoczęciem konkursu odbyły się wykłady wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą m.in. architektury, historii i funkcji Sejmu i Senatu RP, przeprowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej.

Na zakończenie poseł Sławomir Zawiślak podziękował uczniom i nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie, zaś dyrekcji Szkoły Podstawowej w Werbkowicach oraz przedstawicielom Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP i Kuratorium Oświaty w Lublinie za pomoc w organizacji konkursu.