czwartek, 11.02.2016

Do Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu przyjechał przedstawiciel MON

Ppłk Witold Kwiecień z wizytą w LO CSM
Ppłk Witold Kwiecień z wizytą w LO CSM materiał nadesłany

Wczoraj do Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu przyjechał ppłk Witold Kwiecień z Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tematem spotkania była m.in. współpraca szkoły z jednostkami wojskowymi i organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym.

Jak przypomina Paweł Kozak, pełnomocnik ds. szkoleń obronnych w LO CSM, szkoła organizuje cykliczne zajęcia na terenie 3. Batalionu Zmechanizowanego oraz poligonu w Sitańcu, a także współpracuje z Legią Akademicką KUL, Organizacją Szkoleniowo-Wychowawczą „Strzelec” i Ligą Obrony Kraju.

Ważną kwestią podczas naszych rozmów były także kilkudniowe obozy szkoleniowe. Pułkownik uznał że ten ważny element musi być realizowany i wyraził chęć uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu w bieżącym roku szkolnym – informuje Paweł Kozak.

Ponadto przedstawiciel MON obserwował uczniów podczas zajęć na strzelnicy i treningu sztuk walki, przy okazji sprawdzając wyposażenie dydaktyczne placówki.

© autor/źródło: nadesłane; opracowanie/korekta: Portal Zamojski