środa, 16.08.2017

Zamojska PWSZ zaczęła rekrutację na bezpłatne studia z pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zaczęła rekrutację na bezpłatne studia z pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zaczęła rekrutację na bezpłatne studia z pielęgniarstwa materiał nadesłany

Od dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu prowadzi rekrutację na nowe, bezpłatne studia licencjackie z pielęgniarstwa.

Zamojska PWSZ, starając się o zgodę na uruchomienie kierunku, zainwestowała blisko 2 mln zł w rozbudowę swojej bazy dydaktycznej.

W sierpniu br. uczelnia otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tego kierunku.

Zajęcia będą odbywać się w budynku przy ul. Hrubieszowskiej, gdzie powstało kilka pracowni wyposażonych w profesjonalny sprzęt. Ponadto uczelnia zawarła szereg umów z placówkami na terenie Zamościa i całego regionu, w których studenci będą mogli odbywać praktyki.

Rekrutacja jest prowadzona od dziś w dziekanacie uczelni (Zamość, ul. Hrubieszowska 24).

© autor/źródło: nadesłane; opracowanie/korekta: Portal Zamojski
Zobacz także:
…lub przejdź do: