poniedziałek, 25.08.2014

Od 1 września uczniowie z Zamościa mogą składać wnioski o stypendia

Od 1 września uczniowie z Zamościa mogą składać wnioski o stypendia
fot. Piotr Lewandowski, freeimages.com

W dniach 1-15 września odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2014/2015.

Aby otrzymać stypendium, uczeń musi spełnić liczne warunki: mieszkać na terenie Zamościa, być w wieku do 24 lat, a także wykazać miesięczny dochód nie większy niż 456 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie – informują urzędnicy.

Wnioski należy składać w szkole. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem – takie osoby muszą składać dokumenty bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, gdzie znajduje się wzór wniosku do pobrania i wydrukowania.

© autor/źródło: zamosc.pl; opracowanie/korekta: Portal Zamojski