wtorek, 04.09.2018

Stypendium na rok szkolny 2018/2019 – trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019
Trwa nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019 fot. piter2121, fotolia.com (archiwum)

Do 17 września można składać wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2018/2019. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Jak informuje Urząd Miasta Zamość, warunkiem otrzymania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Zamościa, wiek do 24 lat oraz dochód nie większy niż 514 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – sami uczniowie.

Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń. Są jednak wyjątki – uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczący się poza miastem składają wnioski w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

© autor/źródło: zamosc.pl; opracowanie/korekta: Portal Zamojski