poniedziałek, 08.10.2018

Zamość: jest bezpieczniej na przejściach przy kilku szkołach

Przejście dla pieszych przy III Liceum Ogólnokształcącym
Przejście dla pieszych przy III Liceum Ogólnokształcącym źródło: zamosc.pl

Przejścia dla pieszych przy kilku szkołach w Zamościu zostały specjalnie oznakowane. Inwestycję dofinansowała Fundacja ORLEN Dar Serca.

Kiedy w ubiegłym roku Fundacja ORLEN Dar Serca ogłosiła program „Bezpieczna droga do szkoły”, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu wybrał do dofinansowania cztery miejsca, które znajdują się w pobliżu szkół. Zgłoszono następujące miejsca: ul. Lwowska przy Kuratorium Oświaty (w pobliżu SP nr 2), ul. Świętego Piątka przy skrzyżowaniu z ul. Orlą (w pobliżu SP nr 6), ul. Partyzantów w pobliżu II LO, a także ul. Kilińskiego w pobliżu III LO.

W ostatnich dniach inwestycja została zrealizowana. Czym charakteryzuje się takie bezpieczne przejście? — Jest biało-czerwone, wykonane w technologii grubowarstwowej i doświetlone za pomocą aktywnych znaków „Przejście dla pieszych” (D6) – informuje Urząd Miasta Zamość. — Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawiła się widoczność przejścia, a to znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pieszych – oceniają zamojscy urzędnicy.

© autor/źródło: zamosc.pl; opracowanie/korekta: Portal Zamojski
Zobacz także:
…lub przejdź do: