środa, 07.10.2015

Sporo dzieje się w zamojskim "Ekonomiku" – jest nowa siłownia, były zagraniczne staże

Uczniowie „Ekonomika” podczas wizyty w Niemczech
Uczniowie „Ekonomika” podczas wizyty w Niemczech materiał nadesłany

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, popularnie zwany „Ekonomikiem”, bierze udział w wielu projektach. Jeden z nich pozwolił na wyposażenie siłowni, zaś inny umożliwił uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.

Dziś w „Ekonomiku” otwarto nową siłownię. — Siłownia wyposażona jest w ciężki sprzęt do treningu siłowego i kulturystycznego oraz w sprzęt aerobowy do kształtowania kondycji i rzeźbienia sylwetki – poinformował nas Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta.

Pieniądze na stworzenie takiej siłowni – 55 tys. zł – pochodziły z projektu „Bezpieczeństwo w szkole i w mieście – nasz wspólny program”.

Nie jest to jedyny projekt realizowany przez tę placówkę. Kolejny to „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu projektowi 20 uczniów zawodu „technik informatyk” oraz 20 uczniów profesji „technik ekonomista” wzięło udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w Dreźnie.

Jak poinformowała nas Katarzyna Czarnowska z ZSP nr 1, uczniowie ekonomii zdobywali wiedzę na temat zagadnień związanych z reklamą, zaś młodzi informatycy nabyli wiedzę i umiejętności w dwóch dziedzinach informatyki – sieci komputerowych i projektowania stron internetowych.

© autor/źródło: nadesłane; opracowanie/korekta: Portal Zamojski
Zobacz także:
…lub przejdź do: