piątek, 18.05.2018

Zamość: aż 42 miliony złotych na modernizację kanalizacji

PGK zrealizuje plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021
PGK zrealizuje plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 fot. thithawat, fotolia.com (archiwum)

PGK w Zamościu przystąpiło do realizacji „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. Przewidywana wartość wszystkich inwestycji to ponad 42 miliony złotych.

„Wieloletni plan modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021” obejmuje m.in. następujące inwestycje:
– rozbudowę i modernizację urządzeń do przetwarzania osadów ściekowych Oczyszczalni Ścieków w Zamościu,
– budowę punktu zlewnego oraz myjni samochodów specjalistycznych,
– modernizację przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi,
– renowację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Okrzei i Szczebrzeskiej.

PGK nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby uzyskać pożyczkę na realizację tego wielkiego przedsięwzięcia – wielkiego, bo łączna wartość wszystkich inwestycji to ponad 42 mln zł netto, a wnioskowana kwota – ponad 34 mln zł netto.

Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zakończono już negocjacje warunków przyznania pożyczki.

Według PGK, szeroki zakres inwestycji oraz wielkość środków wynika m.in. „z braku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w latach ubiegłych”.

© autor/źródło: pgk.zamosc.pl; opracowanie/korekta: Portal Zamojski
Zobacz także:
  • Konferencja w PGK

    Konferencja w PGK

    Władze PGK zwołały dziś konferencję prasową ws. ostatnich doniesień medialnych nt. domniemanych nieprawidłowości.