piątek, 06.10.2017

Jak założyć rodzinę zastępczą? Wyjaśnia OPZiWR w Zamościu

Pracownicy OPZiWR w Zamościu zachęcają do zakładania rodzin zastępczych
Pracownicy OPZiWR w Zamościu zachęcają do zakładania rodzin zastępczych fot. Martinan, fotolia.com (archiwum)

Nie wszystkie dzieci są szczęśliwe – niektóre marzą o kochających rodzicach i bezpiecznym, przyjaznym domu. Do założenia rodziny zastępczej zachęca Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

Rodzina zastępcza to rodzina stale lub tymczasowo wychowująca dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. zostały osierocone, odrzucone, zaniedbane lub skrzywdzone przez rodziców. Poszukiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze, a także wspieraniem już istniejących rodzin zastępczych, zajmuje się Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

Ile rodzin zastępczych funkcjonuje w Zamościu?

W chwili obecnej na terenie Miasta Zamość funkcjonuje blisko 30 rodzin zastępczych – poinformowali nas pracownicy OPZiWR. Jak wyliczyli, od 2012 roku do nowych domów trafiło prawie 100 dzieci, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych.

Z każdym rokiem zwiększa się zapotrzebowanie na rodziny zastępcze. Coraz więcej dzieci oczekuje na nowy dom. Istotnym rodzajem rodzin zastępczych są „rodziny zawodowe” pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, gdyż to tam trafiają dzieci, które znalazły się nieoczekiwanie w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Najczęstszą przyczyną odebrania dzieci rodzicom naturalnym jest nadużywanie alkoholu przez rodziców i przemoc domowa – tłumaczą w rozmowie z Portalem Zamojskim koordynatorki OPZiWR Emilia Steć-Udzielak i Agnieszka Gałan.

Przywileje i obowiązki rodziców i kandydatów

Rodziny zastępcze mają zapewnioną opiekę finansową z różnych źródeł, a także wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Mogą też liczyć na pomoc koordynatora, przydzielanego na stałe każdej takiej rodzinie.

Kandydaci muszą spełniać kryteria wynikające z przepisów prawa, odbyć rozmowę z pracownikami OPZiWR, przejść badania psychologiczno-pedagogiczne, a następnie szkolenie przygotowujące.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do siedziby OPZiWR (Zamość, ul. Bolesława Prusa 2) lub zadzwonić pod numer 84 627 07 73.

© autor/źródło: nadesłane; opracowanie/korekta: Portal Zamojski