W sklepach PSS Społem trwa Wielkanocna Zbiórka Żywności, organizowana co roku przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu.

Zbiórka zaczęła się w czwartek (11 kwietnia) i potrwa przez cały weekend: w sobotę w godz. 8.00-16.00, zaś w niedzielę w godz. 10.00-16.00. — Celem akcji jest pomoc żywnościowa rodzinom, które ze względu na niepełnosprawność znalazły się w trudnej sytuacji materialnej – czytamy w zaproszeniu.

Produkty żywnościowe są zbierane w następujących sklepach PSS Społem: ul. Traugutta 1a, ul. Okrzei 31, ul. Hrubieszowska 30a, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Lipska 26, ul. Piłsudskiego 2, ul. Kilińskiego 11, ul. Św. Piątka 44.